08 - 68 410 410

Phone

Vägg

Installation av kylhus

För byggnation av kylhusbyggnaden kombinerades användning av två modeller VIAVAC vakuumlyftare. CladBoy CB4 användes för takläggning och CladBoy compact för montering av väggpanelerna. Installationsarbetet utfördes av KIM Nederland of Apeldoorn.

Kylhuset är sammansatt av 40 m höga stålstrukturer med ett tak av sandwichpaneler. Fasadens tjocklek är 20 cm och panelerna är upp till 19 m långa.

Mer om projektet

Strikta säkerhetskrav på byggarbetsplatsen
För det här projektet hade man satt särskilt höga krav på säkerheten och arbetsförhållandena för personalen. Med VIAVAC vakuumlyftare lyckades man uppnå både kravet på en säker montering samt målet om effektiv montering av dem mycket långa och tunga panelerna. 

Kylhuset har mer än 21,000 pallplatser och ett helautomatiskt logistiksystem vid en driftstemperatur på -17 grader.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB4 använts.

Nya centrallagret i Henkel

CladBoy compact GB2-375 tillämpades framgångsrikt vid monteringen av väggarna i det nya centrallagret i Henkel. Centrallagret är det största helautomatiska lagringscentret i världen med en total golvyta på 16,000 m² med 10 våningar och en kapacitet på 90,000 pallplatser.

Mer om projektet

Minimal arbetsbörda
Fasaderna som består av sandwichpaneler med en stenullsisoleringskärna monterades av företaget Brucha. Vakuumlyften som användes är utrustad med dubbla vakuumsystem vilket innebär att det inte finns något behov av extra fallskydd.. Dem tunga sandwichpanelerna (cirka 300 kilo och med en längd på 12 m) kunde monteras snabbt och på ett effektivt sätt med minimal arbetsbörda för personalen. 

Mindre om projektet