08 - 68 410 410

Phone

Service

Även efter ditt köp av vakuumlyft står vi till ditt förfogande och erbjuder följande tjänster.

Årlig kontroll
Vi hjälper dig gärna med utförandet av den lagstadgade årliga kontrollen. Vi kommer kontakta dig innan förfallodatumet för att boka en tid. Under kontrollen har vi möjlighet att testa sugkopparna med vår testutrustning också i vertikal riktning. Detta är av stor vikt då lasten greppas med friktion under vertikala lyft. En konsekvens som kan uppstå till följd av förslitning är att den nödvändiga friktionen kraftigt reduceras. I och med testet kan vi kontrollera att friktionen är tillräcklig för att försäkra säkerheten på arbetsplatsen. Du kommer givetvis att erhålla en inspektionsrapport vilket demonstrerar att du förhåller dig till ett säkert arbetssätt och att utrustningen möter alla nödvändiga säkerhetsstandarder. 

Underhåll & reparation
Vi erbjuder underhåll och reparation i vår verkstad. Vi tillhandahåller alltid ett stort lager av originaldelar.

Snabb leverans av (reserv) delar
Alla reservdelar till VIAVAC vakuumlyftare kan levereras från lager. Om reservdelen beställs före middagstid kan vi normalt leverera dagen efter.

Hjälp i händelse av haveri
Om ett oväntat problem skulle uppstå under arbetet kommer vi att göra vårt yttersta för att bistå dig så snabbt som möjligt.  Oftast kan problemet lösas via telefon men om nödvändigt skickar vi våra servicetekniker för att hjälpa dig lösa problemet på plats. Om nödvändigt så tar vi med oss ett uthyrningsobjekt så att arbetet kan fortsätta utan ytterligare försening.