08 - 68 410 410

Phone

Panelprojekt

Installation av böjda väggpaneler

Neptunus är specialist inom design, leasing och uppförande av tält för event samt de-monterbara byggnader. Från 10m² till 20,000m² eller mer omfattande, från basic till lyx. För en snabb och säker montering av långa paneler valde Neptunus att använda sig av våra specialtillverkade vakuumlyftare.

Mer om projektet

Neptunus behövde en lyftare som kunde hantera och montera långa taksandwichpaneler upp till 24 meter i ett och samma arbetsmoment.  Dem hade även behov av en vakuumlyft som snabbt kunde justeras till längden av sandwichpanelerna.

För att möta deras önskemål på design utvecklade VIAVAC i samarbete med Hans Eijlers, VD för Neptunus, en vakuumlyft med en teleskopisk travers för justering av sugkoppen till de olika panellängderna.

För att montera tegelpanelerna, påkopplades en förlängning som kunde höjdjusteras. Detta möjliggör böjning av den panel som skall bestämmas och fastställas per längd.

För att underlätta arbetet, försågs utrustningen med ett dubbelt vakuumsystem, varigenom användning av extra fallskydd inte ansågs nödvändigt och styrningen förseddes med en trådlös fjärrkontroll.

För transportering av vakuumlyften utvecklades en speciell ram med extra stöd för den förlängda tvärbalken. Därigenom kunde maskinen enkelt transporteras mellan olika projekt.

 

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB5 använts.

Installation av 22m långa sandwich takpaneler

VIAVAC vakuumlyftare används här för installation av 22m långa stenull sandwichpaneler. Panelerna (som kan vara upp till 150mm tjocka) väger 450 kg. För det här projektet användes CladBoy CB5 med dual vakuumteknologi.

Mer om projektet

Säker och effektiv
På grund av den betydande egenvikten i kombination med längden av panelerna försågs utrustningen med extra sugkoppar för att uppnå en god spridning av vikten. För installationsteamet, som arbetar med VIAVAC vakuumlyft var det en säker och effektiv metod för installation av långa paneler.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB5 använts.

Installation av kylhus

För byggnation av kylhusbyggnaden kombinerades användning av två modeller VIAVAC vakuumlyftare. CladBoy CB4 användes för takläggning och CladBoy compact för montering av väggpanelerna. Installationsarbetet utfördes av KIM Nederland of Apeldoorn.

Kylhuset är sammansatt av 40 m höga stålstrukturer med ett tak av sandwichpaneler. Fasadens tjocklek är 20 cm och panelerna är upp till 19 m långa.

Mer om projektet

Strikta säkerhetskrav på byggarbetsplatsen
För det här projektet hade man satt särskilt höga krav på säkerheten och arbetsförhållandena för personalen. Med VIAVAC vakuumlyftare lyckades man uppnå både kravet på en säker montering samt målet om effektiv montering av dem mycket långa och tunga panelerna. 

Kylhuset har mer än 21,000 pallplatser och ett helautomatiskt logistiksystem vid en driftstemperatur på -17 grader.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB4 använts.

Nya centrallagret i Henkel

CladBoy compact GB2-375 tillämpades framgångsrikt vid monteringen av väggarna i det nya centrallagret i Henkel. Centrallagret är det största helautomatiska lagringscentret i världen med en total golvyta på 16,000 m² med 10 våningar och en kapacitet på 90,000 pallplatser.

Mer om projektet

Minimal arbetsbörda
Fasaderna som består av sandwichpaneler med en stenullsisoleringskärna monterades av företaget Brucha. Vakuumlyften som användes är utrustad med dubbla vakuumsystem vilket innebär att det inte finns något behov av extra fallskydd.. Dem tunga sandwichpanelerna (cirka 300 kilo och med en längd på 12 m) kunde monteras snabbt och på ett effektivt sätt med minimal arbetsbörda för personalen. 

Mindre om projektet