08 - 68 410 410

Phone

Nya centrallagret i Henkel

CladBoy compact GB2-375 tillämpades framgångsrikt vid monteringen av väggarna i det nya centrallagret i Henkel. Centrallagret är det största helautomatiska lagringscentret i världen med en total golvyta på 16,000 m² med 10 våningar och en kapacitet på 90,000 pallplatser.

Minimal arbetsbörda
Fasaderna som består av sandwichpaneler med en stenullsisoleringskärna monterades av företaget Brucha. Vakuumlyften som användes är utrustad med dubbla vakuumsystem vilket innebär att det inte finns något behov av extra fallskydd.. Dem tunga sandwichpanelerna (cirka 300 kilo och med en längd på 12 m) kunde monteras snabbt och på ett effektivt sätt med minimal arbetsbörda för personalen. 

Minimal arbetsbörda
Fasaderna som består av sandwichpaneler med en stenullsisoleringskärna monterades av företaget Brucha. Vakuumlyften som användes är utrustad med dubbla vakuumsystem vilket innebär att det inte finns något behov av extra fallskydd.. Dem tunga sandwichpanelerna (cirka 300 kilo och med en längd på 12 m) kunde monteras snabbt och på ett effektivt sätt med minimal arbetsbörda för personalen. 

Mindre om projektet

Visa fler projekt