08 - 68 410 410

Phone

Installation av kylhus

För byggnation av kylhusbyggnaden kombinerades användning av två modeller VIAVAC vakuumlyftare. CladBoy CB4 användes för takläggning och CladBoy compact för montering av väggpanelerna. Installationsarbetet utfördes av KIM Nederland of Apeldoorn.

Kylhuset är sammansatt av 40 m höga stålstrukturer med ett tak av sandwichpaneler. Fasadens tjocklek är 20 cm och panelerna är upp till 19 m långa.

Strikta säkerhetskrav på byggarbetsplatsen
För det här projektet hade man satt särskilt höga krav på säkerheten och arbetsförhållandena för personalen. Med VIAVAC vakuumlyftare lyckades man uppnå både kravet på en säker montering samt målet om effektiv montering av dem mycket långa och tunga panelerna. 

Kylhuset har mer än 21,000 pallplatser och ett helautomatiskt logistiksystem vid en driftstemperatur på -17 grader.

Strikta säkerhetskrav på byggarbetsplatsen
För det här projektet hade man satt särskilt höga krav på säkerheten och arbetsförhållandena för personalen. Med VIAVAC vakuumlyftare lyckades man uppnå både kravet på en säker montering samt målet om effektiv montering av dem mycket långa och tunga panelerna. 

Kylhuset har mer än 21,000 pallplatser och ett helautomatiskt logistiksystem vid en driftstemperatur på -17 grader.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB4 använts.

Visa fler projekt