08 - 68 410 410

Phone

Montering av högprofilsplåt?

CladBoy kan också, med få justeringar anpassas för montering av högprofilsplåt.

Genom att byta ut standardsugkoppstätningsringen är det möjligt att lyfta varierande storlekar och modeller av högprofilsplåt. Justerbara ledare medför att utrustningen enkelt kan rätt placeras

Det här utesluter tungt och ansträngande manuellt arbete, minskar risken för skador samt överensstämmer med rådande säkerhetsregler.

För mer information om CladBoy, se produktbeskrivningen.