08 - 68 410 410

Phone

Friskrivningsklausul

VIAVAC  lägger största vikt vid tillförlitlighet samt den nuvarande tillämpningen av publicerade texter och illustrationer. VIAVAC kan inte hållas ansvariga, för någon direkt eller indirekt skada som kan uppstå på basis av den information som ges häri. Inga rättigheter av något slag kan härledas eller krav inkom, på basis av innehållet på denna hemsida.

Materialet på hemsidan får inte kopieras och/ eller publiceras genom tryckning, photokopiering, via internet, intranät eller på något annat sätt utan skriftligt medgivande från VIAVAC.