08 - 68 410 410

Phone

Fördelar med att använda VIAVAC vakuumlyftare

quickens

Snabbar på installationen

Snabb upptagning och precis positionering påskyndar arbetsprocessen. Ytterligare en fördel med sandwich takpaneler är att mycket längre element kan plockas upp. Detta innebär att ett långt element kan användas istället för två kortare element.

saves

Du sparar personalkostnader

Endast en person istället för två eller tre personer behövs för upptagande, flyttning och lossning av element.

improves

Ökar säkerheten och minskar skaderisken

Inga tunga lyft blir nödvändiga vilket sparar ryggen och undviker skador.

prevents

Förebyggande av skada

Sugkoppar i kontrast till klämmor och hängare minskar risken för materialskador.

savety

Överensstämmer med rådande säkerhetsregler

Våra produkter uppfyller alla dem senaste nationella och internationella standards som CE och ASME.