08 - 68 410 410

Phone

Fördelar med att hyra utrustning

Beslutet att köpa eller hyra en vakuumlyft kan bero på flera olika faktorer. Hyra är ett bra alternativ och kan innebära flera fördelar. Nedan finner du en sammanfattning över fördelarna med att hyra som kan gälla för dig.

Ingen investering
Valet att hyra innebär att du inte behöver investera eller ordna med finansiering.  Du behöver inte heller ansvara för underhåll, reparation eller årliga säkerhetskontroller.

Alltid rätt produkt för ditt projekt
Vid uthyrning anpassas vakuumlyften efter ditt projekt. Med hjälp av expertråd från vår personal försäkrar vi att du alltid kan börja arbetet med en optimalt konfigurerad vakuumlyft. För det syftet tillhandahåller vi alltid ett vi stort lager av sugkoppar och tillbehör.

Inga kostnader för förvaring eller service
Om du hyr en vakuumlyft behöver du inte ta hänsyn till kostnader för förvaring eller underhåll. Du kan också bortse från den årliga säkerhetskontrollen.

Enheterna levereras alltid efter en genomgången säkerhetkontroll
Efter varje uthyrningsperiod genomgår vakuumlyten en kontroll av våra experter. Du har därmed vår försäkran att du alltid arbetar med en väl fungerande maskin. Vakuumlyften levereras med dem nödvändiga dokument som krävs för att du skall kunna påbörja arbetet direkt.

Vid händelse av haveri erbjuder en ersättningsmaskin helt kostnadsfritt
Om det plötsligt vid användning skulle uppstå fel eller haveri så försöker vi lösa problemet så snabbt det är möjligt, alternativt erbjuder vi en ersättningsmaskin så att du kan fortsätta arbetet. 

Transportservice till och från byggarbetsplatsen
För leverans av vakuumlyften kan du använda dig av VIAVAC’s leveransservice. Maskinen levereras då till plasten du angivit. På begäran kan vi leverera maskinen en dag i förväg så att du kan påbörja arbetet direkt på morgonen. Vakuumlyften hämtas upp av oss när arbetet är avslutat.

Enkel att använda
Vakuumlyften är enkel att använda och levereras med en tydlig instruktionsmanual. Det är rekommenderat att du läser manualen innan du påbörjar arbetet.

Stort lager av vakuumlyftare
VIAVAC tillhandahåller alltid ett stort lager av vakuumlyftare. Utöver kan vi även erbjuda ett brett sortiment av sugkoppar och varierande tillbehör.

Detta innebär att det alltid finns en vakuumlyft med konfigurerade sugkoppar redo att stå till ditt förfogande.