08 - 68 410 410

Phone

Fasad

Installation av kylhus

För byggnation av kylhusbyggnaden kombinerades användning av två modeller VIAVAC vakuumlyftare. CladBoy CB4 användes för takläggning och CladBoy compact för montering av väggpanelerna. Installationsarbetet utfördes av KIM Nederland of Apeldoorn.

Kylhuset är sammansatt av 40 m höga stålstrukturer med ett tak av sandwichpaneler. Fasadens tjocklek är 20 cm och panelerna är upp till 19 m långa.

Mer om projektet

Strikta säkerhetskrav på byggarbetsplatsen
För det här projektet hade man satt särskilt höga krav på säkerheten och arbetsförhållandena för personalen. Med VIAVAC vakuumlyftare lyckades man uppnå både kravet på en säker montering samt målet om effektiv montering av dem mycket långa och tunga panelerna. 

Kylhuset har mer än 21,000 pallplatser och ett helautomatiskt logistiksystem vid en driftstemperatur på -17 grader.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har CladBoy CB4 använts.

Glasinstallation kontorshus “The Edge”

Världens mest hållbara kontorsbyggnad i Amsterdamse Zuidas. Med mer än 13,000 m² glas på fasaden fångar byggnaden en hel del uppmärksamhet från bilister och resenärer längs motorvägen A10. För montering av väggarna sökte företaget Rollecate efter ett multifunktionellt lyftredskap för installation av fasadglasen i olika former och dimensioner. Den valda lösningen blev VIAVAC GBX.

Mer om projektet

Radio fjärrkontroll
Fjärrkontrollen sparar mycket tid. Vid projektets slut uttryckte entreprenören Henk Hakman sin belåtenhet med valet av VIAVAC’s produkter. Viavac GBX glaslyft visade sig vara det rätta valet för projektet.

Mindre om projektet

Arrow

I projektet har VIAVAC GBX2 använts.