08 - 68 410 410

Phone

Enkel eller dubblkrets?

Enligt CE direktiv EN13155 krävs ett extra fallskydd när vakuumlyftaren är utrustad med endast en vakuumkrets, så följande gäller:

– 1 (singel) vakuumckrets medextra  fallskydd.
– 2 (dubbla) oberoende vakuumkretsar

1 (singel) vakuumkrets
Alla sukoppar är kopplade till 1 vakuumkrets, lyftkapaciteten är summan av alla sugkoppar. Extra fallskydd är nödvändig enlig EN 13155, Viavac vakuumlyftar ha r egen utvecklade fallskydd.

2 (dubbla) oberoende vakuumkretsar.
Varje sugkoppspar är kopplad till en separata krets och kan hålla minst 2  gånger max kapaciteten.
Om 1 krets av någon anledning fallerar kan den andra kretsen hålla kvar lyftgodset och samtidigt varanr maskinen operatören med både en varningssignal och en röd lampa att något är fel.

När vakuumlyften är utrustad med dubbla kretsar behövs inget extra fallskydd.

Fördelar:
+ Can ej glömmas
+ Sparar en extra åtgärd vid installation

Nackdelar:
– Dubbla så många sugkoppar krävs för att uppnå samma lyft kapacitet
– Dyrare eftersom maskinen måste utrustas med fler komponenter.

Vårt råd:

Med sandwichpaneler
I de flesta fall kan extra fallskydd användas vid lyft av sandwichpaneler utan några större extra åtgärder, men vi rekommenderar att alltid använda en vakuumlyft utrustad med dubbla kretsar.

Med glas
Här rekommenderar vi alltid att använda vakuumlyft med dubbla kretsar.